Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website TI-Green.nl en ontvangers van online mailingen van TI-Green, hierna te noemen: TI-Green.

Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met TI-Green of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken
 • het goed van dienst kunnen zijn via de aangeboden diensten
 • het beantwoorden van vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van TI-Green, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante services en diensten
 • klant tevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze service en diensten
 • ter verbetering van onze website
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen


Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

 • Door u ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als u ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):
  • Uw voornaam
  • Uw achternaam
  • Geboortedatum*
  • Geslacht*
  • Adresgegevens*
  • Telefoonnummer*
  • e-mailadres
  • Bankrekeningnummer met tenaamstelling*
  • Gegevens over activiteiten op en via onze website

 • Overige gegevens:
  • Gegevens over jouw surfgedrag op onze site
  • IP-adres internetbrowser en apparaat type.

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met TI-Green bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou:
  • Gemaakte afspraken
  • Gekochte producten
  • SEPA incasso’s
  • Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.


Cookies

TI-Green gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

 1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Wij geven u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons. Als u op een van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies treft u aan op hun eigen website: FacebookLinkedInTwitteren Instagram

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. TI-Green gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. TI-Green heeft hier geen invloed op. Wij hebben uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.


Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook hebt u  het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast hebt u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders na schriftelijke akkoordverklaring. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met TI-Green.


Klachtrecht

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door TI-Green dan hebt u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
– Mailchimp (als u een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
– banken (als je anders dan contant betaalt)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.


Beveiliging persoonsgegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met TI-Green.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018


Contactgegevens

TI-Green
Parklaan 5
5061 JV Oisterwijk
Mail: info@ti-green.nl