Succesvolle presentatie CV inductie

Op 14 mei heeft TI-green de door haar ontwikkelde en gepatenteerde verwarmingstechniek gepresenteerd in het Jan van Besouw Huis te Goirle. Hier werd het veelkoppige publiek verwelkomd door de heer Stappershoef, burgemeesters van Goirle en de heer Michels, burgemeester van Winsum, welke beide dit initiatief een warm hart toedragen.

Voor de pauze werd het publiek toegesproken door Henk Verhagen, de uitvinder van de TI-techniek, de wethouder van Goirle (Dhr. v.d. Ven) waarbij de ontstane problematiek voor beide gemeenten over het voetlicht kwam. Zo kijkt de gemeente Goirle vooruit naar de ontwikkeling van woonwijken waarbij geen gas meer wordt geleverd en de verwarming van de huizen op een alternatieve, betaalbare en betrouwbare wijze plaats moet vinden. De gemeente Winsum daarentegen zoekt naar een alternatief voor de verwarming door gas en is als “aardbevingsgemeente” erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van de TI-Geen techniek.

Na de pauze werd door TI-Green de langverwachte techniek gepresenteerd waarbij de nadruk lag op de toepassing en haalbaarheid. Uit de vragenronde hierna hebben we veel informatie kunnen halen en zullen u in vervolg op deze bijeenkomst op zowel deze site als via de reguliere media op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen, kosten, meetresultaten en voor-, en nadelen van de TI-Green techniek.

Met dank aan alle belangstellenden en gasten die we hebben mogen ontvangen en ons gesterkt hebben in het door ontwikkelen en verfijnen van de TI-Green techniek. Er is nog een lange weg te gaan en we moeten nog een aantal hobbels nemen. Echter zijn de reacties die we mochten ontvangen overwegend positief en helpen ons de volgende stappen snel door te ontwikkelen.

Het TI-Green Team