Communicatie met uw CVi

Alle modellen zijn voorzien van een digitale besturing welke u voorziet van informatie over het gebruik van de CVi. Bij storingen ziet u in het scherm precies welke actie u moet nemen om de CVi zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De CVi is bij installatie al volledig aangepast en ingeregeld om met zo min mogelijk problemen jarenlang te zorgen voor behaaglijke warmte. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden, dan kunt u via onderstaande informatie terugvinden welke storing er heeft plaatsgevonden en hoe deze te verhelpen. 

 

Startscherm

Als de CVi is ingeschakeld wordt het basisscherm weergegeven. Aan de linkerzijde treft u drie toetsen aan. Hiermee opent u de schermen voor temperatuur, druk en service.

Temperatuur

Als u in het scherm op “T” drukt dan komt u in het controle scherm voor de temperatuurinstelling. De CVi is bij installatie juist afgeregeld. U leest op dit scherm de werkelijke temperatuur van uw CVi af.

Temperatuur aflezen

In het temperatuurscherm treft u de volgende gegevens aan:
CVi-in: Dit is de gemeten temperatuur van de CV welke de CVi verlaat.
CVi-uit: Deze temperatuur wordt gemeten bij teruggave aan de CVi.
CVi-Tap: Dit is de tapwatertemperatuur die de CVi afgeeft aan de accumulator voor de kraan, douche of bad.

Druk op om terug te keren naar het beginscherm.

Druk

Als u in het scherm op “D” drukt dan komt u in het controle scherm voor de druk in uw CV installatie. Deze ligt tussen 1,8 en 2,6 bar. De CVi is bij installatie juist afgeregeld. Als de druk lager wordt, dan wordt dit gemeld in uw display en moet u de CV installatie bijvullen.

Temperatuur aflezen

In het drukscherm treft u de volgende metingen aan:
CVi – Bar: Dit is de druk die wordt gemeten in uw CV installatie (radiatoren, vloerverwarming e.d.)

Druk op om terug te keren naar het beginscherm.

Service

Als u in het scherm op “S” drukt dan komt u in het controle scherm voor de service instellingen in uw CV installatie. Zodra er zich een storing voordoet, dan wordt het type storing hier aangegeven. 

Service scherm

Als de CVi goed functioneert dan treft u onder de knop “S” geen storingen aan.

Druk op om terug te keren naar het beginscherm.

Druk te laag

De druk in het CV systeem is te laag en moet worden bijgevuld tot c.a. 2,6 bar. Dit kunt u zelf uitvoeren. Vul de verwarming bij en zorg dat deze op de radiatoren wordt ontlucht. 

Temperatuur sensor fout

De CVi is uitgevoerd met 3 sensoren welke de temperatuur in het CV circuit van de unit meet. Mocht een van deze sensoren een te hoge temperatuur meten dan wordt de unit uitgeschakeld om schade te vorkomen. De sensoren zijn uitgevoerd als z.g. PT1000 sensor en zijn geplaatst op de uitgaande-, inkomende-, en tapwater temperatuur.

Actie: Neem contact op met uw installateur om de sensoren te controleren en/of te vervangen.

Druksensor fout

De CVi is voorzien van 2 druksensoren. De eerste is opgenomen in het veiligheidscircuit en schakelt de unit uit als de interne druk te laag wordt. Dit kan enkel ontstaan bij vloeistofverlies van de primaire unit.

De tweede sensor meet de werkelijke druk in uw CV installatie. Als deze sensor juist werkt en een te lage druk meet, dan ziet u het “DL” scherm. (Druk te laag). Als deze sensor geen meting kan uitvoeren dan ziet u het “DS” scherm wat duid op een Druk sensor Error. 

Actie: Neem contact op met uw installateur om de druksensoren te controleren en/of te vervangen. 

Veiligheidscircuit Actief

De CVi is uitgevoerd met een hoogwaardig veiligheid circuit om te hoge temperaturen te voorkomen waardoor de unit beschadigd zou kunnen worden. Als het display een CA storing geeft dan is het veiligheid circuit ingeschakeld en heeft het systeem een error gevonden in het circuit, maar niet specifiek in temperatuur en/of druk.

Actie: Neem contact op met uw installateur om de CVi unit te resetten of het circuit door te meten op storingen. 

Veiligheidscircuit Error

In het primaire circuit van de CVi zijn 4 mechanische sensoren aangebracht  (klik sensoren) welke het inductiesysteem beveiligen. Door de hoge temperatuur opwekking van de inductie unit zullen deze sensoren, bij het meten van een te hoge kerntemperatuur de unit uitschakelen om schade te voorkomen.

Actie: Neem contact op met uw installateur om de CVi unit te controleren en te resetten.

Onderhoud

Uw CVi is een mechanisch apparaat. Ondanks dat we de unit met de grootste zorg bouwen en veel aandacht besteden aan veiligheid en een optimale werking is het mogelijk dat er zich een storing voordoet. Uw installateur zal in de meeste gevallen een storing eenvoudig kunnen oplossen en kan gebruik maken van ons technisch support center. 

De CVi heeft zeer beperkte bewegende onderdelen welke wij tevens met de grootste zorg samenstellen of betrekken van gerenommeerde leveranciers. Deze onderdelen vallen onder de garantie zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Voor een optimale werking raden we aan de unit eens in de vier jaar door uw installateur te laten controleren.